Ny rapport fra sosialsenteret Lada (220620)


DE TRENGER VÅR HJELP FOR Å KUNNE DELE UT MAT.

DERSOM DU KAN TENKE DEG Å HJELPE ØKONOMISK, KAN DU BENYTTE KONTO NR. 3080 32 71530 ELLER VIPPS.NR. 59695

God dag kjære Steinar og Alfhild!

Våre hjerter er fylt med bekymringer. I Russland bor vi som i en annen verden i forbindelse med pandemien. Jeg kan ikke si at vi klarte å gå gjennom karantene. Tidligere var situasjonen i Sovetsky mer eller mindre rolig, men nå har Coronaviruset kommet kraftig til oss. Det er flere som har blitt veldig syke og vi har allerede flere døde. Til og med unge menn dør. Hvis noen er syk i en lett form kan de bli friske med god behandling. Nå snakker folk om “andre bølgen” av coronaviruset. Det brenner under føttene våre.

Kjære våre venner, Lada er isolert, men vi fortsetter å jobbe. Sosialarbeidere har alt nødvendig utstyr og fortsetter å hjelpe mennesker som av helsemessige årsaker ikke kan gå ut av hjemmene sine. Familier med barn, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne hjelper vi også. De får mat og klær som vi deler ut. Søndagsskolen drives med hjelp av moderne tekniske hjelpemidler.

Eksempel på Søndagsskolelekser: lesing av Lukas 2: 6-18 “Fred være med deg! Kristus er født, halleluja! Pris Herren slik du kan: noen med arbeid, noen med sang, og du og jeg med tålmodighet”. (Galina viser til Lukas 2: 6-18. Jeg er usikker på hva hun egentlig viser til her. Dette er ikke fra Bibelen. Har hun tatt disse ordene fra eks. en sang. Kommentar fra Svetlana) Barna har sett tegnefilm “Christmas Express “. Lærere gjennomførte samtaler med barna, snakket om tilgivelse for hverandre; leste Matteusevangeliet 18:21-35. 2. Mosebok 1:6-14, 2:1-4 … og har sammenlignet Det gamle og Det nye testamente.

Oppgavene var: å lære barn det grunnleggende om kristendommen, å studere Guddommelig åpenbaring, lære å be, bli kjent med historien om kristne høytider, lese lignelser osv.

På Lada drives åndelig tjeneste for ansatte. Jeg skrev til deg tidligere at vi organiserte en gruppe. Den inspirerer oss veldig og vi fordyper oss i den og det blir godt for våre sjeler. Takk til deg og Alfhild for alt vi kan gjøre. Utenom deg, Steinar, hadde vi ikke vært i stand til å lære å tro så dypt, selv om vi er kristne. Vi takker Jesus for deg og Alfhild.

Ta vare på dere selv. Hvordan er situasjonen med koronaviruset hos dere?

Ønsker dere Guds velsignelse!

Skal hilse fra Mark, han takker for forbønn.

Med respekt og kjærlighet

Galina og alle ansatte på “Lada”

smart