Takkebrev (050620)


Til leder av Stiftelsen “Hjelp til Russland” Steinar Harila

Takkebrev!

Stor takk for hjelp med penger som vi hadde et stort behov for, og klær til mine barn. Ønsker at alt som stiftelsen driver med skal lykkes og at alt blir bra i livet hos alle medarbeidere i HTR. Tusen takk! Må Gud bevare dere!!!

Familien Gladkovskie,

byen Vyborg, 2020

Underskrift

God dag kjære Steinar!

Vi takker deg og det norske folk fra alle våre hjerter for hjelpen du gir oss!!! Russland er et veldig stort land. Rundt i landet lever folk (veteraner, invalide, store familier med flere barn) veldig dårlig, de trenger hjelp hele tiden. Vi takker Herren vår Jesus Kristus for hjelpen som Han har sendt gjennom deg i mange år (takk til det omsorgsfulle norske folk som hjelper). Situasjonen i Russland er for øyeblikket veldig vanskelig og vi ber deg om å fortsette å hjelpe oss i denne vanskelige tiden. Vi er takknemlige til hver nordmann som gir penger for å hjelpe det russiske folket. Må Gud velsigne dere.

Vedlegger noen bilder til brevet vårt der våre ansatte leverer veldedig hjelp til fattige russere.

Med respekt og kjærlighet,

Galina og alle ansatte på sosial senter “Lada”

 

Дорогой Стейнар добрый день!
От всей души благодарим тебя и норвежский народ за ту помощь, что вы нам оказываете!!! Россия очень большая страна, на периферии люди (ветераны, инвалиды, многодетные семьи) живут очень бедно, они нуждаются в помощи постоянно. Мы благодарим Господа нашего Иисуса Христа за помощь, которую уже на протяжении многих лет ты нам оказываешь (благодаря неравнодушному норвежскому народу). Ситуация в России на данный момент очень сложная, мы очень просим тебя помогать нам в это тяжелое время. Мы благодарны каждому норвежцу, который жертвует деньги на помощь российскому народу. Божьих вам благословений.

Прикрепляем к письму фотографии, где наши сотрудники оказывают благотворительную помощь бедным россиянам.

С уважением и любовью,

Галина и сотрудники Социального центра «Лада».