Hovedlageret åpner igjen etter coronastenging 140520


Vi åpner lageret i Skibåsen 32, Kr.sand for mottak av varer torsdag 14.mai.
Lageret er åpent hver torsdag kl.19-21 unntatt i juli måned.