Den lutherske kirke i Vyborg trenger hjelp (300420)


Kjære bror i Jesus Kristus, Steinar!

Kjære norske brødre og søstre i Jesus Kristus!

På vegne av Den evangelisk-lutherske menighet i byen Vyborg takker vi dere for den åndelige og materielle støtten som dere har gitt vår menighet i mange, mange år. Hver gang var denne hjelpen svært nødvendig og presserende. Hver gang har deres støtte vært til stor oppmuntring og har hjulpet oss å komme ut av krisesituasjonen vi befant oss i. Det var forskjellig hjelp: vedlikehold av kirkebygningen, hjelp med reparasjon av kirkebygg, innkjøp av en bil og mye mer. Sognet vårt fikk enorm støtte til barne- og ungdomsarbeid, støtte til arbeidet for prestene: Dorodniy Vladimir, Marina Kuvshinova, Roman Sukharev og andre. Vi er også takknemlige for den sosiale støtten til våre medlemmer. Den var livsviktig for de som hadde problemer. Dette gjenspeiler Kristus sin kjærlighet som Han brakte til denne verden gjennom døden på Golgata kors for oss. Og Han har gitt oss mennesker frelse og tilgivelse for våre synder gratis. Ditt tilfredsstillende arbeid og hjelp er et bevis på denne store kjærligheten Jesus Kristus har til mennesker.

Vi er spesielt takknemlige for at i denne vanskelige og tunge tiden, når verden testes av koronaviruset, når landet deres og dere selv opplever store vanskeligheter og problemer så er dere fortsatt klare til å hjelpe andre og vil støtte vår tjeneste for Jesus Kristus og Hans kirke her i Russland, i Vyborg. I denne vanskelige tiden, tiden hvor mennesker mister håp og tålmodighet, er Kristus sitt trøstende, frelsende budskap, budskap om Hans store kjærlighet mer enn noen gang nødvendig for alle mennesker. I en så vanskelig tid – dette er en stor åndelig bragd og vi ønsker at Herren skal velsigne dere, deres menigheter og organisasjoner i dette vanskelige arbeidet til Guds ære og til beste for mennesker! Vi ber også at Herren skal gi dere og deres familier styrke og god helse!

Vårt evangeliske-lutherske sogn i byen Vyborg appellerer nok en gang til dere, kjære brødre og søstre, for akutt hjelp til vår menighet. I forbindelse med epidemien av coronavirus kan ikke vårt sogn økonomisk forsørge seg selv og sitt kirkebygg for øyeblikket. Siden vi nå har forbud mot å drive Gudstjenester og kirkemedlemmer ikke kan samles, i forbindelse med pandemien, så er summen av innsamlede midler nesten null.

På grunn av stengte grenser har vi heller ikke mulighet til å motta støtte direkte fra våre finske brødre og søstre eller andre organisasjoner. Men samtidig må vi fortsatt betale for drift av kirken vår. Spesielt får vi enorme regninger for oppvarming som vi ikke har råd til å betale for øyeblikket. Vi vil være svært takknemlige til dere hvis dere kunne gi oss en engangs støtte til å betale regninger for oppvarming og strøm, som må betales raskt. For flere måneder hvor vi ikke klarte å betale og hvor vi har ventet på at situasjonen skulle bli bedre, så har summen økt betydelig. Hvis dere har mulighet til å gi slik støtte vil jeg på vegne av vårt sogn uttrykke min oppriktige takknemlighet til dere på forhånd!

Kjære bror i Jesus Kristus, Steinar!

Vi ber stadig for din og Alfhild sin helse og ønsker dere og hele familien Guds velsignelse, styrke og god helse!

Ta vare på dere selv! Dere er veldig kjære for oss alle i Russland!

Presten av Den evangelisk-lutherske sogn i byen Vyborg,

Vladimir Dorodniy

Om du har mulighet til å hjelpe, kan du benytte konto 3080 32 71530 eller Vipps nr. 59695