Om situasjonen i Russland (11.04.20)


God Påske til dere alle.

Jeg får mange skildringer om situasjonen slik mange i Russland har det nå. Trist at vi ikke kan reise dit og være til litt oppmuntring. Men vi kan støtte de i bønn og økonomisk, det er noe de trenger. Jeg legger ut to mailer jeg har fått fra Russland nå i de siste dagene. Kjenner du trang til å hjelpe oss å hjelpe dem så kan du bruke konto nr. 3080.32.71530. Vipps nr. 59695. Takk til alle dere som har så stort et hjerte at dere også har rom for dette.

Steinar Harila

Kjære våre venner!
Alle dere som vi har gått sammen med disse tjue årene av livet vårt.
Alle dere som vi elsker og som vi tror på.
Kjære Steinar, Alfhild, Hanne, Sigbjørn! Alle styremedlemmer og alle de som hjalp oss og ba for oss. Alle som fortsatt er fulle av livskraft og de som har flyttet hjem i løpet av disse årene.
Vi er takknemlige til alle og husker alle.
Vi ønsker alle God påske! Gledelig høytid som betyr håp, gjenfødelse og kjærlighet til medmennesker!
Her i Russland er vi på grensen til katastrofe. Vi vet ennå ikke hva som venter oss. Nå har vi ikke noe arbeid, alt er stoppet til slutten av april. Vi har ikke fått noe hjelp fra staten og de forteller oss at vi må overleve selv. Formelt er det ikke innført offentlig karantene. Samtidig ble alle sendt på ferie og det er ikke penger til å betale lønn til folket. Det er forbudt å kontakte syke og de som er blitt smittet. Det er innført store bøter for dette, og i tilfelle smitte straffansvar/fengselstraff. Parlamentet vedtok loven. Inntil syv års fengsel. Situasjonen er håpløs. Bankene har ikke stoppet betaling av lånegjeld, strøm- og kommunalregninger er fremdeles i kraft. Vi er på grensen til sult, folk har ingenting å kjøpe mat for. På små steder, rundt store byer, har folk allerede begynt å rane dagligvarebutikker.
Men vi tror at krisen en dag vil ta slutt, og at vi vil være i stand til å holde ut og opprettholde kollektivet vårt.
Vi tror at Herren vil frelse oss. Kanskje fortjener vi straffen for våre synder, men vi ønsket ikke ondt og gjorde alltid det som var i vår makt. Herren er barmhjertig og vi tror på det.
God påske!
Konstantin, Sergei og alle arbeidere på Firma Master.
——
Her skriver presten i den Evangelisk Lutherske Kirke i Vyborg:
Kjære brødre og søstre i Jesus Kristus!
Hele verden går nå gjennom svært vanskelige tider.
En enorm test kom inn i våre liv. En forferdelig sykdom har rammet hele verden.
Koronavirus har påvirket alle områder av menneskelig aktivitet.
Det er svært få land hvor mennesker ikke har blitt påvirket av denne pandemien.
I Russland er karantene iverksatt i nesten alle regioner i landet. Alle offentlige arrangement, museer, teatre, kinoer, kafeer, restauranter og de fleste butikker er stengt unntatt dagligvarebutikker og apotek.
Folk blir oppfordret til å være hjemme. Spesielt eldre.
På grunn av koronavirus mister imidlertid mange jobben og blir stående uten levebrød.
Staten lover å hjelpe, men folk er fortsatt svært opptatt av situasjonen som blir verre og verre for hver dag.
Spesielt vanskelig er situasjonen for eldre, enslige mennesker.
Kirker blir også lukket i forbindelse med karantene. Flere steder har ikke folk mulighet til å samles i kirker fordi de i henhold til krav, må være lukket. Folk selv vil ikke gå ut hjemmefra fordi de er redde for å bli smittet med koronavirus.
I denne vanskelige prøvelsen svikter ikke Gud oss. Vi fortsetter med bønnesamlinger gjennom sosiale nettverk (Internett). Nå sender vi til og med Gudstjenester over Internett. I denne tiden ber vi om forbønn. Vi vet at situasjonen i Norge også er vanskelig. I våre bønner til Herren ber vi også for dere og deres helse. Ber at Herren vil gi dere styrke til å tåle denne vanskelige prøvelsen. Vi ber om at Herren skal gi dere mulighet til å fortsette deres tjeneste i Russland i fremtiden slik at nye mennesker blir vunnet for dette arbeidet. Jeg mener at på slutten av denne forferdelige pandemien, etter at koronavirus tar slutt en gang, vil folk her i Russland trenge deres støtte enda mer. Deres hjelp er alltid relevant og nødvendig, spesielt for eldre, enslige, fattige og barn.
På dette tidspunktet kjenner vi særlig på det fellesskap i troen som Gud har gitt oss gjennom vår Herre Jesus Kristus. Lidelsen og døden til Herren Jesus Kristus åpnet veien for evig liv og for felleskap med Gud. Ved sin oppstandelse beseiret Kristus djevelens krefter og død, ondskapens krefter. Vi trenger ikke å være redde for fremtiden, fordi fremtiden vår er med Herren Jesus Kristus. Det er vårt håp og vår frelse.
Selv midt i sykdommer og ulykker vet vi at Herren er med oss, Han støtter oss og fører oss til Himmelriket. Vi vet at i Den Hellige Ånd er våre brødre og søstre med oss, de ber og hjelper oss å stå i troen under troens prøvelse. La oss selv i denne vanskelige tiden for våre land stole på Gud og Hans store kjærlighet, nåde og barmhjertighet. Herren vil aldri forlate oss.
Kjære brødre og søstre i Norge! Jeg vil ønske dere og deres familier Guds velsignelse, styrke for deres tjeneste i Norge og Russland og god helse! Ta vare på dere selv, dere er alle veldig kjære for oss!
Vi husker på dere i bønnene våre!
Med kjærlighet og vennlig hilsen,
prest i Den Evangelisk-Lutherske kirken i byen Vyborg,
Vladimir Dorodniy