Takkebrev fra “Nytt Liv” desember 2019


 

Kjære Steinar!

Kjære brødre og søstre i Stiftelsen «Hjelp til Russland»!

                                           Vi alle som bor på Nytt Liv senteret vil vise dere vårt dypt takknemlighet for deres tjeneste i løpet av mange år, for all hjelp og støtte som dere gir til mennesker i et vanskelig livs situasjon.

Takk, kjære venner, for kullet som vi varmer opp senteret vårt hver vinter. Takk, kjære brødre og søstre, for klær og sko som dere kommer med og som hjelper oss å kle både voksne og barn.

Deres støtte til Nytt Liv senterets arbeid er stor og veldig betydelig! Dere forandrer liv til mange mennesker, gjenoppretter de ødelagte forholdene hjemme hos dem, skaper nye familier. Dette er mye mer enn bare finanser og materiell hjelp.

Vi takker Gud for alle dere, for Stiftelsen « Hjelp til Russland» og ber om at Herren skal velsigne dere rikelig og hjelpe dere i denne viktig tjeneste – å redde mennesker fra døden.

Takk og lov! STOR TAKK for alt og for kull!!!

Med vennlig hilsen,

Sergei Matevosjan og alle på Nytt Liv senteret