Tordis og Gabriel Edland skriver fra hjelpesendingsturen i november


I november ble vi med på vår første tur til Russland med Steinar Harila og 26 andre. Vi hadde møtt Alfhild og Steinar på Frigstad bedehus og lest og hørt de fortelle fra arbeidet i Russland. Nå gledet vi oss til å se det med egne øyne, og vi ble veldig begeistret. Det var sterke møter med flotte mennesker med varme hjerter og takknemlige fattige som hadde et sterkt behov for hjelp og omsorg.

Første møtet var i den lutherske kirken i sentrum av Vyborg. I samarbeid med Invalideforbundet var kirken fullsatt med fattige og stort sett kirkefremmede fra byen Vyborg. Steinar talte sterkt til omvendelse til Kristus og om å få tilgivelse fra synden og leve et liv i samfunn med Jesus Kristus. Mange søkte forbønn og mange ga til kjenne at de ville bli kristne. Vi i den norske gruppen var med, sammen med russiske kristne, å be for og med de mange som ønsket forbønn.

Etter avslutning med Herrens bønn og velsignelsen ble det delt ut matpakker til alle som var i kirken. Matpakkene hadde de kristne i den Lutherske kirken laget i stand før vi kom ned. De hadde fått de nødvendige midlene fra HTR og hadde kjøpt lokale matvarer som var pakket i plastposer. 2000 matpakker var gjort ferdig. Det var pakker med sukker, matolje og diverse hermetikk. Alle posene ble delt ut på de forskjellige steder vi besøkte. Åndelig og legemlig mat, hånd i hånd, det er kristenliv i praksis. Veldig flott å få være med på.

Hver dag var det to til tre samlinger eller besøk på institusjoner for barn og voksne som HTR har støttet og satt i stand med betydelige beløp. Vi fikk se «u-hjelp» som virkelig viste igjen. Vi møtte mennesker som var så umåtelig takknemlig for hjelpen de hadde fått, og viktigst av alt, vi fikk dele det evige evangelium i ord og gjerning og mye forbønn for og med mennesker på vei til det fullkomne riket.

Det var er meningsfull og spennende reise som vi kan anbefale å være med på.

Tordis og Gabriel Edland