Steinars rapport fra hjelpesendingsturen – 221119 – 231119


Så er også besøket på Nytt Liv Senteret over for denne gangen. Det er ofte en stor opplevelse, slik også denne gangen. Når vi får høre så ufattelig sterke vitnesbyrd om hvordan Jesus har reddet og frelst så mange mennesker så må det være grunn til glede. Det var også en stor opplevelse å forkynne Kristus her. Se at ved innbydelsen fylles plattformen slik at noen ble litt betenkt på om den vil holde. Så var det mange som kom til Jesus for første gang slik de uttrykte det. Ledere sa at ca. 15 % av de som kom til forbønn gjorde det for første gang. Det er stort for oss når vi får være en del av dette. Også denne vinteren er det vi som betaler for varmen til stedet. Ellers kunne de ikke klart seg der i vinter. Vi hjelper med penger dere gir. Gud velsigne dere. Nå er vi i Tallin. Her bruker vi hele dagen. I kveld tar vi båten til Stockholm. Jeg tror gruppen er samstemt i at dette har vært stort. At vi enda kan få drive et slikt misjons arbeid. Jeg kjenner en stor trang til å takke Gud og mennesker. Dette er bare mine følelser og tanker nå. Ber om at de er noenlunde rett.