Steinars rapport fra hjelpesendingsturen – 201119


En stor dag er over. Vi startet på Sosialsenteret Lada. Alltid godt og komme dit. Her fikk vi mye informasjon. Møtte nye og gamle Borgermester. Fikk be for dem og oppgavene de står foran. Møte på Klubben var slik det alltid er overfylt. Mange ber om forbønn. Og på direkte spørsmål om noen ville ta imot Jesus og bli frelst. Så var det mange som så at ønsket det. Etter møte her reiste vi til Primorsk. Det var flott å komme dit, møte venner og forsamlingen der. Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker.