Steinars rapport fra hjelpesendingsturen – 191119


Takkegave fra Baptistkirken for støtte og hjelp gjennom 30 år åndelig og økonomisk. På møte var det mange som på direkte spørsmål om de ba om hjelp for å bli frelst, så bekreftet de det.
Flott opplevelse på Barnesanatoriet, mange gode venner møtes. Møte på Dikony, hjem for Gatebarn ble også sterkt og ekte. Mye folk kom til møte i Baptistkirken og ganske mange sa de ville ta imot Jesus og bli frelst. Sigbjørn og jeg var og så på prosjektet der vi nå bygger opp det huset som brente ned. Det går etter planen. Familien gleder seg.
Takk for en stor dag til Jesu ære.