Tur til Russland 1.-7.mai 2019 (5)


Siste arbeidsdag i Russland på denne turen. Den startet med Gudstjeneste i en kirke der de hadde 2 Gudstjenester, en kl. 10.00 og en kl 14.00. Mellom der hadde Helge og musikerne en konsert. Før Gudstjenesten møtte jeg en gammel venn. Biskop Ari Kukaupi. Vi fikk en nyttig samtale før jeg skulle tale på Gudstjenesten og Helge og og musikkere synge. Etter Gudstjenesten ble det konsert. Som samlet mye folk. Konserten her og på de andre stedene har for meg som muligens er noe inhabil i vurderingene, men for meg har de vært en stor opplevelse. Tema for konsertene har vært “Håp” det har de formidlet på en sterk og god måte synes jeg. Etter dette kjørte vi mot Vyborg, stoppet på “Agape”, Barnesanatoriet og så på “Dikony”. En innholds rik reise avsluttes ved at vi tar i på hotell i Vyborg. Da sier jeg igjen. Takk at også jeg fikk være med.
Neste tur til Russland starter 24 mai.

S.H.