Rapport og bilder fra søndagsskolen på Ladasenteret april


Rapport om arbeid for 1 kvartal 2019 – Søndagsskole

Lekser: lesing og studering av Guds bud i det Gamle og Nye testamente

  1. Historie om de 10 bud i Gamle testament, Andre Mosebok 20:1-21

  2. 1 og 2 bud i Det Nye testament, Matt 22:37-40, Luk 10:27, Mark 12:29-31

  3. Historien om Noah og om hva Herren befalte oss.

  4. Øving av Påske salmer.

På våre kristne leksjoner viser vi barna dybdene i Guds ord og livsnormer i samfunnet, i familien, hvordan vi skal oppføre oss. Vi forteller hvordan folk levde i Det gamle testamente og Det nye testamente. Hvordan Gud ledet sitt folk til tro og hvilke prøvelser de gikk gjennom.

  1. Gratulasjon av gutter med  “Defender of the Fatherland Day”

  2. Gratulasjon av jenter med Den internasjonale kvinnedagen “8. mars”

  3. Forberedelse og gjennomføring av «Maslenitsa» og “Tilgivelse søndag”.

  4. Vising av tegnefilmen “Fyrste Vladimir”