Nødrop fra “Noas Ark” i St. Petersburg 280319


Ærede Steinar og den norske stiftelsen “Hjelp til Russland”!

Jeg beklager at jeg maser. Men vi er kommet helt i en nødssituasjon.

Vi ber dere vurdere vårt rop om finansering igjen. Som dere vet har vi et senter hvor tar vi imot og gir bolig plass og varm mat (og all annen mulig hjelp) til gatefolk. Nå er vi helt i krise, vi har ingenting mer til å drive vår “Noas ark”, maksimum som vi klarer selv er 1 måned frem. Men da vil mange miste sin eneste plass å bo og mat. 30 000 rubler i måneden kunne redde oss og flere som får hjelp gjennom vårt senter. Vi håper virkelig på hjelp fra dere. 

Jeg vet at dere har mye å drifte, mange store prosjekter. Jeg ber derfor om unnskyldning igjen, men vi leter etter hjelp ikke til oss selv, men til de som bor på det laveste og nederste nivå og kan bli reddet fysisk og frelst åndelig gjennom “Noas ark”.

 Må Gud velsigne dere og gi dere alt som trenges for all deres virksomhet !

 

Med respekt og vennlig hilsen,

Nikolai