Glimt fra aktivitet på Vårsol (190219)


 

Vårsolbarn utenfor omsorgsenteret i Taitzy

Barn som “perler” norske flagg, her sammen med Anna

Besøk fra Norge (høsten 2017)  Steinar sitter her sammen med Konstantin og kona

Sportsleir i karate