Kom og hør Ivan Laptev og Steinar Harila 20.01.19-24.01.19


Steinar Harila skriver dette:

Kjære dere!
I arbeidet vårt i Russland har mange spurt oss om hva som skjer med barna som nå bor på institusjoner når de skal ut derfra. Det har vært meget utfordrende og få dette spørsmålet. Vet ikke sikkert og kan hende er det best og ikke vite alt heller. De barn som ikke har noen som støtter de økonomisk har små sjanser til et meningsfylt liv. Heldigvis er der barn som klarer seg, men for mange er det meget vanskelig. De blir ofte å finne i negative statistikker. Som en gutt sa det på noe de kaller for et barnefengsel i Russland: Nå er jeg snart ferdig sonet og skal skrives ut av fengselet. Så spurte vi hva skal du da gjøre? Jeg må gjøre noe galt så de henter meg inn igjen. Jeg har ingen plass å være eller å gå.
I forbindelse med Barnebyen «Vårsol» har vi kjøpt en eiendom for matproduksjon. Der skal vi nå starte et «Bibel- og Landbruksakademi». Dette skal bli et tilbud til de barn som må ut av institusjonene. Her kan de få utdanning og bruke sine evner og ressurser. Vi er så takknemlige til Gud for hvordan Han legger dette til rette.
Gud har valgt ut en mann til å lede dette prosjektet. Ivan Laptev var til årsskifte rektor på Bibelinstituttet til Den Lutherske Kirke i Russland, der de utdanner alle prestene og kirkelige arbeidere til hele Russland.
Fra 2019 er han nå i full stilling for å drive fram og lede dette akademiet på «Vårsol». Han brenner for saken og ser en stor framtid her. Han har nå kontakt med 46 barneinstitusjoner som skal rekruttere barn til dette tilbudet.
Nå kan dere som ønsker det komme og høre han og møte han i Norge.
Han skal være hos oss fra 20.-25.januar. I denne perioden vil Ivan, ungdomsarbeider Igor Pavlov og jeg ha møter hvor vi vil presentere dette tilbudet og opplegget, noen av oss ser på dette som et Guds mirakel. Du er hjertelig velkommen til møtene!
Søndag 20. jan. kl. 11.00. Møte på Frikstad Bedehus Sang av «Kvartetten».
Søndag 20. jan. kl. 19.30. Froland Menighetssenter.
Mandag 21. jan. Flekkefjord Metodistkirke. Sang av Bedehusets musikklag.
Tirsdag 22. jan. Konsmo Bedehus. Sang av Randesund- og Konsmokameratene.
Torsdag 24. jan. Eiken Bedehus.
På alle møtene deltar Ivan Laptev og Steinar Harila.
Nytt denne muligheten til å bli kjent med prosjektet i Russland!