Tanker fra Steinar 29.12.18


Så er det godt å si takk for vennskap, forbønn og felleskap i tjenesten for våre medmennesker og vår Frelser Jesus Kristus. Jeg og vi opplever denne tjenesten som et sammenhengende Guds mirakel.

Vi får anledning til å tjene Jesus, synliggjøre Hans omsorg og frelsesvilje overfor så mange mennesker i Russland, Israel, og Estland.  Noen ganger undres jeg på om dette er virkelig. Vår bønn er at alle våre institusjoner skal synliggjøre de åpne, omsorgsfulle hendene til Jesus. Når andre ikke bryr seg om skjebnene til ulike mennesker, så kommer Jesus, og for meg er det ufattelig stort at Han i noen sammenhenger har valgt å synligjøre sin omsorg gjennom det arbeidet vi får gjøre. «Dere er Kristi brev», slik står det. Måtte vi være bærere av gode nyheter fra Jesus. Vi har alltid ved Guds under fått alt vi trenger til for å gjøre det Gud kaller oss til, slik det står: «Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning». 2Kor 9:8. Det er den Jesus jeg kjenner.

Kjære dere! Jeg har lyst å dele en liten flik av det vi opplever som et Guds mirakel. I mange sammenhenger i ulike land, også i Russland er det de fattige og barn fra institusjoner som ikke har foreldre eller noen som støtter de slik at de kan få seg utdanning og fremtid. De blir da, som følge av umulige forhold, overlatt til sine egne muligheter som ofte ikke finnes andre steder enn i negative livsformer. De blir av den grunn ofte en del av en statistikk som viser problemer, mere enn flotte ungdommer. De kom feil ut på grunn av forhold de ikke var herre over selv. På «Vårsol Farm» er vi nå i gang med å legge til rette for matproduksjon, gårds drift. I den sammenheng skal vi starte «Bibel – og Landbruksakademi». Det håper vi skal bli et utdanningstilbud for barn og ungdom fra institusjoner og fattige hjem. Til dette har Gud gitt oss en prosjektleder som vi nesten ikke trodde var mulig. Ivan Laptev som inntil årsskifte er leder for Bibelinstituttet som i dag utdanner prester og arbeidere til den Lutherske Kirke, han har Gud valgt ut til å lede hele dette kjempestore arbeid. Fra 1. Januar 2019 er han fulltidsengasjert for dette prosjektet. Han gløder av energi og optimisme for saken. Han har nå kontakt med 46 barnehjem og institusjoner i Russland som skal sende sine ungdommer til studier og opplæring her. Ivan sier: Vi skal lære de teologi, landbruk og administrasjon. Så skal de som vil, sendes ut over hele Russland og starte matproduksjon, og bygge nye menigheter. Dette tror vi er visjoner som er velbehagelig for Gud.

Kjære venner!  Ivan Laptev kommer til oss 20.- 25. januar 2019. Han og jeg vil ha møter på følgende steder:

Søndag 20.01.   Møte på Frikstad Bedehus kl. 11.00

Søndag 20.01.   Møte i Froland på Menighetssenteret kl. 19.30

Mandag 21.01. Møte i Flekkefjord Metodistkirke kl. 18.00

Tirsdag 22.01. Møte i Konsmo, på Bedehuset kl. 19.30. Her blir det sang av Konsmokameratene og Randesundskameratene.

Onsdag 23.01. Styremøte hjemme hos Alfhild og Steinar kl. 16.00

Torsdag 24.01. Møte i Eiken, på Bedehuset kl. 19.30.

Fint om du vil ta dette med i dine bønner, at vi møter opp og blir kjent med prosjektene og Ivan!

Det vil bli mulighet til å gi gave til dette arbeidet på møtene.

Hilsen

Takknemlig tjener for Jesus og medmennesker

Steinar