Hilsen fra den evangelisk lutherske menighet i Vyborg


Hilsen fra Vyborg, evangelisk lutherske kirke.
Kjære bror i Kristus,
Steinar!
Jeg vil gjerne takke fra den lutherske menigheten i Vyborg for årets samarbeid, for hjelpen vi har mottatt fra deg i år.
Spesielt vil jeg takke for Israelreisen du har organisert for vår ungdom.
Det var en veldig givende og livlig reise.
Unge mennesker var i stand til å oppleve nærværet av Guds nåde og kjærlighet i deres liv, spesielt da de fikk lov til å besøke de hellige stedene hvor vår Herre Jesus Kristus selv har gått, og hvor han har proklamert Guds nåde, kjærlighet og nåde mot oss svake og syndige mennesker.
Denne reisen i Israel hadde stor innflytelse på ungdommenes hjerter.
Det skaper et ønske om å vitne om Kristi kjærlighet til unge mennesker.
Gnisten av tro de mottok i Israel kan fortsatt tenne hjertene til mange unge mennesker som ennå ikke tror.
Vi ønsker spesielt å be sammen med dere. Når julen nærmer seg, vil vi, russerne og nordmennene glede oss og prise Gud for hans kjærlighet, som han har vist ved å forkynne en stor glede for hele folket….(usikker oversettelse her). Det lille Jesus barnet som er født i stallen i Betlehem, viser oss at han er fremtidens Frelser av jorden, som ved sin egen korsdød og oppstandelse åpnet veien til himmelen.
Vi fortjente ikke det, men Kristus gir oss denne julegaven.
Han kommer til våre hjerter og gir oss fred og glede som ingen kan frata oss!
Jeg ønsker deg, Alfhild, din familie og alle norske venner, brødre og søstre God jul og godt nyttår!
Må Herren Jesus Kristus gi kraften og kjærligheten til din tjeneste, til Guds herlighet og til gavn for mennesker!
Vladimir Dorodnij Viipri, Evangelisk luthersk kirkekommandør