Humanitær hjelp på sosialsenteret Lada (19.12.18)


Dette fikk vi fra sosialsenteret Lada:

Utdeling av humanitær hjelp til familier og barn (spesialist Zakharova Nina), til gamle og ensomme mennesker (spesialist Antipenko Tatiana) og til søndagsskolen på Lada