Takkebrev fra Nytt Liv (18.12.18)


NYTT LIV

Takkebrev

til Steinar Harila

Hjelp til Russland

Fra alle hjertene vår takker vi for din bidrag i våre liv!

Du bringer vitnesbyrd av den levende Guds kjærlighet!

«Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i Himmelen!» (Mat. 5:16)

Håpet er for alle