Takkebrev fra Lada (18.12.18)


Takkebrev

 

Kjære Steinar Harila!

Bibelgruppen «Søndags møter» på Lada-senteret takker hjertelig deg og styret i Stiftelsen «Hjelp til Russland» for veldedig hjelp i organisering av våre aktiviteter.

På grunn av hjelp fra dere har vi mulighet å ta imot bibelsk kunnskap, utvikle våre evner i håndarbeid, øke kulturelt nivå på seminarer og musikk leksjoner.

Uten deres bidrag kunne ikke vår allsidige vellykkede virksomhet bli mulig. Og vi sier stor takk til deg og alle medlemmer i stiftelsen for at vi har mulighet til å utvikle oss åndelig, realisere våre evner og talenter, og fortsatt være nødvendige for samfunnet.

Må Gud velsigne dere!

Navn og underskrift:

Starygina N.I.                                     Zholudeva I.A.

Poluhina T.N.                                     Emeljanova A.V.

Aleksandrova L.N.                             Ovchinnikova V.P.

Shipokova V.B.                                  Ospanova L.I.

Chaikina R.I.                                      Kolesnikova P.V.

Kuznetsova E.M.                                Rupicheva G.G.

Kusjmina T.I.                                     Shelomanova A.S.

Gorjatsheva N.P.