Nov 2018 – Hjelpesendingstur – rapport 4


20.11.18

Bilder fra dagens arbeid og opplevelser. Vi har besøkt Barnesanatoriet, Dikony som er hjem for Gatebarn og vi betaler for drift og renovering. Vi fikk også et flott møte i Baptistkirken. Her var det igjen flere som sa de ville ta imot Jesus som sin Frelser. Dette er stort for oss. Vi lar nå bildene tale for seg.
Mvh
Steinar

Fra Barnesykehuset:

Her på Dikony:

Middag i den Lutherske kirke:

Møte i Baptistkirken: