Rapport fra Vårsol om operasjonen for Masha Kovaløva (mai 2018)


Kjære Steinar!

Fondet «Vårsol» takker deg, Stiftelsen «Hjelp til Russland» og hvert eneste menneske som fikk lyst til å hjelpe den familien på Vårsol som kom i en så vanskelig situasjon.

På grunn av deres hjelp og pengestøtte fikk Masha den operasjonen som var livsviktig for henne, og på grunn av deres bønner ble operasjonen vellykket. Etter operasjonen kom jenta hjem, hun føler seg bra og går allerede ut for å leke.

Vi vil alle takke dere; sender en spesiell takk fra foreldrene og andre av Mashas slektninger!

Vi ber for dere og takker Gud for dere.

Med kjærlighet i Kristus,

Velgjørende Fonden «Vårsol» og familien Sløtiny