Utfordring (16.05.18)


Kjære gode venner!
Nå er Kombi bussen lastet og klar for Hjelpesendingen til Russland. Vi har noen kjempe store utfordringer som jeg har behov for å legge åpent fram for dere. Vi har mange og store faste prosjekter vi finansierer fra måned til måned. Men nå er vi inne i en veldig viktig fase i arbeidet med det vi kaller «Vårsol Farm». Eiendommen er kjøpt og betalt. Nå er vi i startfasen med å bygge første driftsbygning som blir på 1200 m2. Den er kostnadsberegnet til 3,5 millioner kroner. Så må jorda som er ryddet for små skog bli klar og tilsådd. Til dette må vi ha en traktor. Det kan se ut som det blir så vanskelig å få en traktor over grensen at vi best kan kjøpe den i Russland. Vi har ikke noe av disse pengene i dag. Derfor legger vi dette frem for Gud og gode venner. Vil dere bli med å be om at Gud gir oss det vi trenger til dette nå? Det er ingen av oss i Norge som har lønn for å gjøre dette arbeidet. Vi ber ikke om hjelp til å holde oppe noe arbeid i Norge med dette.
Vil noen bidra med penger så kan du sende pengene på konto: 3080.32.71530 eller 3000.13.68385
Takk for at dere vil legge dette sammen med oss i Guds velsignede hender!
Med takknemlig hilsen
Steinar Harila