Rapport om barne- og ungdoms arbeid Vårsol mars – april 2018


 

Ansvarlig person: koordinator for barne- og ungdomsarbeid Valeria Aleksandrova

1. Søndagsskole

03.03.2018

Tema: Skapelse av verden. Den andre skapelses dagen: VANN.

Barn gjør eksperimenter med vann (farge, smak, lukt etc.)

Bønn og velsignelse

 

Barna drikker te

21.04.2018

Tema: Skapelse av verden. Dag 3, Del 2: PLANTER.

Eksperimenter. Vi planter gress selv.

(Dessverre, bilder fra en søndagsskole leksjon om opprettelsen av jorden (den tredje dagen, del 1) har vi

mistet av tekniske grunner.)

Bordspill: Frukt og grønnsaker

Barna drikker te

28.04.2018

Tema: Skapelse av verden.

Dag 4: SOLEN, MÅNEN OG STJERNER.

Nye barn fra landsbyen Aleksandrovka deltok

Velsignelse

Barna drikker te

2. Ungdoms klubben

22.03.2018 Tema: ditt kall

Fullføring av oppgaven etter den bibelske timen og diskusjon

3. Fester

10.03.

Feiring for de som har fødselsdag i vinter.

«På besøk hos Mishka!»