Fra basaren i Eiken 28.04.18


Så er den store basaren i Eiken over for denne gang. Ufattelig for mange av oss er det dere får til. Stor takk til dere alle. Vi lar bildene tale. Det ble opplyst fra talerstolen at det kom inn ca. Kr. 250.000,-
Til arbeidet i Russland. Her blir vi ydmyke og små innfor en stor og vidunderlig Gud. Takk for sangen Johannes og co. For meg var det godt å forkynne Guds Ord i denne forsamling. Utrolig mange og gode samtaler. Nå kl.11.00 skal jeg forkynne Guds Ord i Søgne Misjonskirke. Velkommen.
Nå er også møte i Søgne Misjonskirke over. Nesten fullsatt kirke. Veldig åpent og godt å forkynne Guds Ord. Av ulike grunner var det ikke rett å ta bilder der. Takk til dere for omsorg og den støtten dere sender hver måned til Stiftelsen Hjelp til Russland.
Gud velsigne dere rikt.

Steinar Harila