Brev fra ungdommer i den lutherske menighet i Vyborg (18.04.18)


Kjære Steinar!

Skriver til deg alle ungdommene fra Den Lutherske kirken som har vært sammen med dere i Israel.
Vi vil takke veldig mye deg og Stiftelsen “Hjelp til Russland” for denne turen til Israel. Vi er veldig glade at vi kunne besøke Den hellige landet, ble oppmuntret og begynne å forstår bedre Bibelen! Vi har fått mye ny kunnskap og blitt enda mer faste i troen. Mange av oss har forandret seg på grunn av denne turen – vi begynte å se på flere ting annerledes. Vi fikk et stor ønske om å fortelle folk om Gud og Bibelen og gi dem kjærlighet til å frelse dem.
De følelsene vi har opplevd og fortsatt opplever er vanskelig å formidle med ord!
Nå venter vi med stor glede på neste besøk fra dere.