Viktige møter i Russland 07.-11.02.2018I dag reiser 4 av oss i styret for Stiftelsen Hjelp til Russland til Russland.

Mange viktige møter.

Takknemlig for forbønn.

Steinar.