Julekonsert “Lada”


Konsert til Jul

Våre barn og eldre. Alle fikk gaver fra Santa Claus. Takk til Steinar!

Выступали дети и пожилые люди. Все получили подарки от Деда Мороза. Спасибо тебе, Стейнар!