Brev fra Dikony 31.10.17


God dag Steinar og alle styremedlemmer!

Skal hilse mye fra alle våre barn og ansatte!

Som dere vet har vi fått et nytt lokale i tillegg til det gamle og derfor har arealet økt med 200 m2. Grunnen til dette var at vi hadde så mange barn at det var nesten umulig å plassere dem i så små lokaler som vi hadde før.

Nå er den nye avdeling renovert, der er veldig fint og rent og barna bor der allerede.

 

 

 

 

 

 

Den totale kostnaden for renovering var nesten 37.000 euro. Så stor sum skyldtes det faktum at lokalet som ble gitt oss var i en forferdelig, ødelagt tilstand.

Vi måtte ha total renovering, har skiftet både gulv og tak, bygget innvendige vegger osv…

Penger for renovering har vi samlet inn i løpet av en lang periode fra forskjellige organisasjoner.

Men så fort vi var ferdige med renovering av den nye bolig-avdeling, forstod vi at den gamle også må repareres. I tillegg vil vi forandre det gamle lokalet slik at det blir flere rom for barn.

Jeg tror at dere har sett selv når dere har vært på besøk hos oss at den gamle avdeling virkelig trenger en renovering. Vi har veldig stort behov og lyst til å renovere den i dette nye året som kommer. I tillegg må vi kjøpe inn skrivebord til barn så de kan gjøre hjemmelekser og skap til klær i de nye rommene.

Dessverre kunne vi ikke finne flere muligheter for ekstra finansiering.

Vi ber dere om hjelp. Hvis det er mulig å hjelpe oss med å gjøre livet for alle barna på Dikony i stor grad bedre.

Vi setter stor pris at dere støtter oss hver måned, men tiden går, behovet øker, spesielt nå, når fikk vi mulighet å få flere barn til Dikony. Kan dere være så snille å øke den månedlig støtte for 1000 eller 1500 euro?

Dette vil hjelpe oss mye og bli stor bistand for oss fordi har vi øket volum på arbeidet vårt. Derfor mangler vi sterkt penger til hjelp for de fattige familier og drift av selve Dikony (mat og vanlige livs ting for våre barn).

Jeg takker dere hjertelig for deres hjelp og støtte til våre barn!

Med vennlig hilsen,

direktøren på «Dikony» Viktoria Shutova