Rapport fra firma Master om arbeidet på «Vårsol Farm» (231017)


Vi bygger fundament for hus №1:

Steiner til dekorasjon:

Det pågår arbeid med montering av gjerde for «Vårsol-farm»:

Din venn,

Konstantin