Hilsen fra Tabiita misjonen!


Denne sommeren hadde vi mange muligheter til å dele ut mye mat til familier og til leirer.

Hver uke: 500 -1000 kg god mat.

I Øst-Estland: Jõhvi, Sillamäe, Aseri, Kunda, Tapa, Rakvere

I Vest-Estland: Hiiumaa, Haapsalu, Pärnu, Kullamaa, Martna

I Sør-Estland: Tartu, Häädemeeste, Viljandi , hvor vi også kan hjelpe jødene.

I Nord-Estland: Tallinn og nærområde                   

Hver uke kan vi hjelpe ca 500 familier og stor del av dem har mange barn.

I Tallinn er det en frivillig organisasjon ”Tähetorn (observatorium) senter for barna”. Dette er en organisasjon som har en dagsenter for barna fra familier som har økonomiske vanskeligheter, og målet er å støtte utviklingen til barna ved å tilby dem et trygt sted å komme til i fritiden. Barna kan komme dit etter skolen og gjøre lekser, spise, gjøre forskjellige fritidsaktiviteter, møte andre barn, leke, feire bursdager, gå på tur, delta på leirer, osv. Det er 30-40 barn i grunnskolealder som besøker senteret regelmessig.

Vi har støttet dette senteret over 10 år og det har vært til stor hjelp.

Med matvarer som de får fra Tabiita Misjon, lager de frivillige varm mat til barna. Matvarer blir også delt ut til hjemmene deres. Dessuten deles det ut klær og skolesaker til barn og familier etter behov.

I løpet av siste sommeren kunne vi støtte flere barn- og ungdomsleirer.

Alt dette kan vi gjøre gjennom ”Norsk Hjelp Russland”.

Tusen takk for deres kjærlighet og for alle lasten

Må Gud velsigne våre venner i Norge!

I Aseri i Øst-Estland, hvor mat er delt ut ukentlig

Barne- og ungdomsleir deltakere i Aseri, ”Tähetorn” barn, ungdommer fra Tallinn og WestCamp leir deltakere i Haapsalu Krabi