Rapport fra Master av 060917


Kjære Steinar.

Sender en bilde-rapport om våre saker.

Bygging av veien er snart ferdig.

Vi kontrollerer nøye alle materialer og utgifter og betalinger.

Det arbeides med kloakksystem.

Vedlikeholds service med traktoren gjøres: filter og olje skiftes.

På Barnebyen «Vårsol» holder beboere på å ordne området rundt husene sine.

Plenen klippes.