Om «Vårsol Farm» og «Neve Michael» 180717


Kjære gode venner.

Jeg er så takknemlig for all omsorg i bønn og all den støtte som dere gir til arbeidet i Russland og Israel.
Denne sommeren har vi ganske krevende utfordringer. Landbruksprosjektet på Taitsa må drives på høygir i sommer. Vi håper jorda kan såes første gang i september. Det er ikke sikkert, men det er et mål. Så skal jorda være klar til full drift våren 2018. Målet er matproduksjon og til høsten 2018 oppstart med Bibelskole og Landbruksskole. Her er tanken at barn fra lite bemidlede familier og barn fra Institusjoner skal få høyere utdanning i bibelfag og landbruksfag. Noe av visjonen er at de deretter skal spres rundt i Russland. Nå trenger vi mye bønn og støtte for å klare dette.
Alle som er arbeidsfør og bor på Barnebyen «Vårsol» har fått tilbud om arbeid på det vi kaller «Vårsol farm», landbruksprosjektet.
I Israel støtter vi barnebyen Neve Michael. Der bor ca. 300 barn nå. De trenger vår støtte og hjelp. Siste året støttet vi de med over en million kroner. De trenger like mye støtte nå. Vi har lite penger pr. i dag å sende. Er det noen som kjenner dette som et kall så er det et bønnesvar for oss.
Konto til det vanlige arbeidet i Russland er: 3080.32.71530
Konto til Neve Michael: 3000.20.47817
Takknemlig hilsen
Steinar Harila