Ny trailer lastet 11.07.17


Så er en ny trailer lastet og kjørt østover

En trailer med ca. 100 m3 velsignelser.

Stor takk til alle som ville bidra til innlastingen