Om russere som blir med til Israel m.m. (020717)


Kjære gode venner!
Jeg er lykkelig som får stå i et så rikt arbeid som tilfelle er. Nå gjelder det arbeidet i Israel med Barnebyen «Neve Michael» og reisene til Israel. Godt å få støtte og velsigne landet på denne måten. I Russland opplever vi stor åpning for den tjenesten Gud har kalt oss til. Vi er blitt ledet til å forkynne evangeliet med ord og synligjøre det med hjelp til mennesker som ofte er i veldig fortvilelse og nød. Nå arbeides det med stor entusiasme med det nye Landbruksprosjektet. Mye arbeid må gjøres før jorda blir dyrkbar. I dag er der mange menn og flere maskiner i fullt arbeid for å rydde vekk skog og åpne grøfter som er igjengrodd. Bibel- og Landbruksskolen håper vi kan starte opp høsten 2018.
Når vi skal Reise til Israel 6.-20. oktober, ønsker vi å ta med noen fra Russland. Flere av de er helt ubemidlet, andre har svært liten lønn. Noen arbeider ulønnet på Nytt Liv Senteret. Han som er leder der var en av de verste bandelederne i Russland, og rusmisbruker. Så ble han frelst og livet er helt forandret. Nå bruker han sitt liv for å redde andre. Men han og alle der er ulønnet. Han spurte meg om han en gang kunne få bli med meg til Israel og se Jesus sitt land. Han som frelste meg og gjorde livet nytt for meg. Nå har jeg invitert med han og en liten gruppe til. Vi har fått noen gaver spesielt til dette formålet. Jeg inviterer med noen av de som trenger en oppmuntring i livet, tjenere og trofaste medarbeidere. Vi gir de ferie og bibelundervisning som vi håper skal bli dem til nytte når de kommer tilbake til Russland. De har ikke for mange slike lysglimt i livet. Vil du hjelpe meg med å finansiere turen for dem til Israel? Til dette formålet kan du bruke konto nr: 3080.32.71506. Det haster om du vil hjelpe, alt må bestilles nå.
Det er enda plasser til deg også om du vil bli med til Israel 6.-20.oktober!
Fint om du da vil merke det: Støtte til Russere som blir med til Israel.

Mvh
Steinar

Fra barnebyen «Neve Michael»: