Hjelpesendingstur – rapport 21.05.17


Steinar skriver på Facebook:

Nå er vi kommet inn i Russland. Vi kjørte greit gjennom tolla med hele lasten og gruppa. Nå har vi hatt det første møte. Full kirke av folk som ikke går på slike møter til vanlig. Koret sang og jeg fikk forkynne Guds Ord. Ufattelig mange reiste seg å gav til kjenne at de ønsket å ta imot Jesus. Vi er takknemlige. Takk for forbønn.