Takkebrev fra Lada og beboere i Sovetsky, Tokarevo 4.5.17


God dag kjære Steinar!

Hilsen til Alfhild og alle norske venner!
Vi sender til deg takkebrev fra de som bor her. Folket takker deg og HTR for deres hjelp.

Steinar, takk for pengene du har sendt. I dag fikk vi inn penger på konto (04.05.2017).

Vi ses snart i Russland!

Med respekt og kjærlighet,
Galina fra “Lada”
og alle de ansatte.

 

Takkebrev:

1 – 13 – navn og adresse”

 “Ærede Mr. Steinar!
Takk til deg og hele stiftelsen “Hjelp til Russland” for dine gaver til fattige russiske mennesker. Gjennom HTR og deg personlig får folk på “Lada” penger, støtte, klær og mat. Og vi vil takke Norge og hele norsk befolkning fra alle våre hjerter for at dere bryr dere om russiske mennesker. Vi takker stiftelsen “Hjelp til Russland” og deg personlig. Tusen takk for varm mat som vi får nå i april måned. Vi ønsker deg, dere alle og deres familier god helse og alt godt, velstand og lykke i livet.

1 – 24 – navn og adresse (invalide, foreldreløse barn, pensjonister og familier med flere barn).”

“Ærede herr Steinar. Vi, beboere i tettsted Sovetsky, Tokarevo hjertelig takker for den økonomisk støtte som vi har fått fra dere i løpet av mange år. Vi ønsker deg og familien din god helse.