Adresser – utsendelse av bladet “Hjelp til Russland”


Kjære gode venner!
Nå skal vi snart sende ut et nytt nr. av bladet «Hjelp til Russland». Som dere vet er det gratis. Men vi håper det skal bety at noen flere ber for prosjektene når de ser de.
Vi har på grunn av posten sine nye og strengere adresserings krav måtte slette mange adresser. På mange steder er det kommet nye mellomadresser. Dersom ikke de står på kommer det i retur til oss. Mange av disse mellom adressene finner vi ikke på gule sider eller noen steder som vi vet om. Dersom dere vet av noen som kunne ha glede av bladet. Så ville det være fint om dere skrev nøyaktig adresse og sende det til meg snarest mulig. Da kan de bli med i hovedforsendelsen til første bladet.
Steinar Harila
Sømslia 31
4637 Kristiansand
E-post: sharila@online.no
Mvh
Steinar