Arbeidstur Taitza Russland 19.-22. jan. 2017


Rapport skrevet av Sigbjørn Handeland:

Arbeidstur 19 -22. januar 2017

Taitsa i Russland.

Deltagere : Ivar Nilsen, Eivind Vestøl, Steinar Harila, Espen Handeland, Sigbjørn Handeland

En tur hvor vi får sett hvordan Gud legger til rette for Hans rikes framgang, blant det russiske folk og blant myndighetene, for HTR sitt virke på det åndelige og praktiske plan.

Avtale om kjøp av eiendom på ca 200 mål skal registreres, kanskje også et tilleggs areal på ca 80 mål. Gården eies av et firma, det signeres kjøpsavtale, samt lages en avtale om drift som går til offentlige kontorer. Videre blir det en 3. avtale som inneholder hvordan det velges leder, hvilke produkt som produseres og hvem som bidrar med økonomi. Denne avtale overstyrer de øvrige og blir retningsgivende. Den skal inneholde at formålet er kristent , humanitært arbeid.

Viktig at det kommer informasjon som kan formidles i Norge, bl.a. når Harila skal på Tv 31. januar 17. Det ble takket Konstantin for arbeid med boka, som bidrar til å forstå hvordan russerne ser på HTR sitt arbeid. Tilbake til gården, det ble orientert om opparbeidelse med å drenere, fjerne trær, kultivere jorda og kostnaden med dette. Kostnadene ble stipulert til 47000 euro, borehull 5000 , strøm 6500 og transformator + tilførsel 16000 euro. Avkjørsel og veg / tun må opparbeides.

Steinar Harila informerte om HTR sitt arbeid i Russland

Ivan lektor ved teologisk institutt informerte om sine tanker. Hans arbeid bestod i bl.a. å lære opp mennesker i kristen tro, i byen Logan. Arbeidet omfatter hjelp på praktisk og åndelig plan. Hans tanker er bibelskole på Vårsol og landbruks opplæring med praktisk arbeid. Han skisserte at det burde gjelde ungdommer og barn fra det laveste nivå i samfunnet , som ellers ikke har råd til utdannelse og opplæring. Videre at det tas ansvar fra høyskole som har alle godkjente papirer til denne oppgaven. Det slo oss at tankene er i Hans Nilsen Hauges ånd. Myndighetene legger til rette for nytenkning i områder i Russland som fraflyttes. De orienterer seg mot å skape levende distrikt og bygder igjen. Det ble foreslått Ivan som pådriver for et opplegg som får dette til å fungere på Vårsol med kristen opplæring og landbruksinstitutt. Vi gir dem ikke fisken ferdig i steikepanna, men en fiskestang som redskap og verktøy til å være selvforsynt. Vi samtalte om kor stort det er når det er under Guds vilje og kontroll. Det er den beleilige tid i Russland. Snakka om hjelpearbeid videre utfra det overskudd som landbruket måtte gi.

Vi hadde møte med Dimitry som representerte firmaet som eier gården. De har flere områder som disponeres til landbruk og boligformål. Vi samtalte om HTR sitt håp om mat til folket og arbeidsplasser. Han orienterte om prosedyrer til avtalen.

Så hadde vi samtaler med søkere til vaktmester stilling til alle anlegg i Taitza området. Vi tilbød en ung mann til denne jobben som det kan ordnes en grei avtale med, gjennom Master. Hans hoved ønske var å hjelpe slik at kunne trives i desse prosjektene. Vi hadde samtaler om Vårsol leilighetene, bedehus, våtrom, maling mm.

Det ble grundig gjennomgått nybygget på omsorgsenteret, teknisk og funksjonelt. Det foreligger en egen rapport om bygget , framdrift og materialvalg. Samt diskusjoner om kjøkken , møbler, invitasjoner og innvielsesfesten.

En morgon var andaktsordet, salme 139. Gud har en plan for mennesket fra før det er født. Han er bare god, og hans naglemerkede hender viser det. Guds ord er vår autoritet. Vi ber om å få nåde til å vandre på hans veier. Hans ord må ut i åkeren og komme i jorda, for da kan det bli til liv, glede og håp.

Vi hadde besøk av en jente Viktoria som hadde kjørt i 12 timer med tog, for om mulig å finne en jobb. Det var også besøk fra Vika på Dikoni. Politiet kom til hun og spurde om de kunne ta imot en ny familie, kona skulle føde om en uke. Men det er bare så overfylt at det ikke var mulig. Vi hadde også besøk av Andrei Nekrasov og kona, han er borgermester i byen Sovjetsky. Han er frimodig på sin tro. Det er opparbeidet godt vennskap via Lada senteret og møter i klubben. Han presiserte at det er avgjørende at det er en kristen ånd og humanitær hjelp i det vi gjør. Det ble framlagt en tomt i byen hvor det er mulig å bygge både dagsenter / omsorgsenter og plass til hus / aktiviteter for ungdom. Gud vil vise om også dette kan bli et senter i hans plan og vilje for byen.

Takk for en velsigna og rik opplevelse.

Sigbjørn Handeland

Taitza Omsorgsenter og Barnebyen Vårsol   –   Et stort Guds under.