Hilsen


Kjære alle gode venner av Stiftelsen «Hjelp til Russland»

Våre hjerter er fylt med takk og undring over det store arbeidet vi får gjøre og drive i Russland, Estland og Israel også dette året. Takk for deres forbønn og trofaste støtte med penger, gaver, brukte og nye klær!

De prosjektene som er i gang trenger fortsatt vår støtte, finansielt og i forbønn. I året 2016 har vi i Russland hatt store utfordringer med byggingen av Omsorgssenteret for eldre i Taitzy. Det skal stå ferdig i løpet av våren og innvies 25. mai.

Vi er nå godt i gang med planlegging av matproduksjon, i samme området som Barnebyen «Vårsol» ligger. Her vil det skje mye i tiden som kommer.

Vi har spennende og meningsfylte utfordringer.

Takk for at dere står med i bønn og offer.

Vi ønsker fra styret i stiftelsen å takke dere alle og ønske dere et 2017 full av velsignelser fra Jesus!!

 

For styret i Stiftelsen HTR.

Steinar