Tur til Russland november 2016


Tur til Russland med Steinar Harila november 2016.

Stiftelsen ”Hjelp til Russland” driver et stort arbeid i Russland. De har medarbeidere i Finland, og Estland, Harila snakker finsk, og i Estland snakker de også et tilnærmet finsk språk. I Estland har stiftelsen et lager med hjelp til barnehjem og eldresenter. Karelen ble erobret av Russland i 1944, Vyborg var jo da en finsk by, og det er mange som snakker finsk i Karelen i dag, og Harila har knyttet til seg medarbeidere som snakker finsk. Det er stor forskjell på rik og fattig i Russland, og mye fattigdom. Russland er på mange måter et brutalt samfunn, for gamle, syke og barn, og mye korrupsjon.

Denne turen var en sterk og god opplevelse. Vi gikk fra Kristiansand til Karlstad der vi overnattet på Gustav Frødings hotell. Dro neste dag til Stokholm, med Siljaline, som tok oss til Helsinki. Dro over grensen til Russland, og kom til Vyborg om kvelden 20. nov.

Da hadde invalide-forbundet kalt inn til møte i den Lutherske kirken.

Den lutherske kirken i Vyborg, gjør et stort arbeid for de fattige. Kirken er åpen 24 timer i døgnet, og folk som er hjemløse kan få sove på madrasser på galleriet, og de får også mat. Det er stiftelsen ”Hjelp til Russland” som gjør det mulig at den lutherske kirken kan hjelpe disse. Stiftelsen har også et samarbeid med barnesanatoriet i Vyborg, og de driver et hjem for gatebarn, Dikony som har 26 gatebarn.

Og her møtte Harila noen av gatebarna fra Dikony.

 To møter i den lutherske kirken og et møte i baptistkirken, med fulle hus.

Stiftelsen driver også et barnehjem, Agape, litt utenfor Vyborg, det er to avdelinger, et for de små barna, og et for de som er i skolealder.

De små barna sang for oss, da vi var på Agape

 

Vi var i det jødiske samfunnet i Vyborg, og der var det en veldig god stemning.

I 1992 kom Harila i kontakt med jødene i Vyborg, jødene i Vyborg måtte ligge lavt i terrenget. Det er blitt et sterkt tillitsforhold mellom det jødiske samfunnet og Harila.

En gang han var i Vyborg, skrev den ortodokse biskopen i en avis i Vyborg

”Hvis du dreper en jøde gjør du Jesus en velgjerning.” Hvis du ser på all elendigheten kirken har stelt i stand, i middelalderen og i den ortodokse kirke i Russland, så er det ikke lett for en jøde og tro på Jesus. Det er jo erstatningsteologien som har skapt denne tilstanden i kirken, den er også sterk i den norske kirke.

 

Vi dro til Sovjetsky, litt vest for Vyborg, der stiftelsen ”Hjelp til Russland” driver et sosialkontor. Det er mye fattigdom i denne kommunen, og det var spørsmål fra borgermesteren om stiftelsen kunne bygge et eldrehjem. I Sovietsky har vi evangeliske møter i samfunnshuset som kommunen står bak, men først lager de et et show.

Midt i elendigheten er russerne er et stolt folk. I samfunnshuset i Sovietsky fikk vi et fantastisk forestilling.

 

Vi dro videre til barnebyen Vårsol i Taitzy, som ligger litt vest av St. Petersburg.

Her er det bygget 6 hus, med fire leiligheter i hvert hus. Det er et stort arbeid som er lagt ned her, et stort bedehus med flere flerbruksrom. Det kostet 29 millioner, men er nå nedbetalt.

Det er mye som koster penger, og her ved Barnebyen skal det bygges et eldresenter, som skal innvies mai 2017, og flere politikere og borgemestre vil være med på innvielsen. De er imponert over det stiftelsen gjør for folket i Russland. Det skal også bygges en jordbruksskole ved barnebyen, der kommunen har gitt 200 mål for å få dette til. Da vi var i Barnebyen, fikk Harila melding om 30 barn på et barnehjem i St. Petersburg, der styreren hadde gjort underslag, og disse barna ville havne på gata, det er ingen barmhjertighet i Russland, og så ble det spurt om disse barna kunne bo i Barnebyen, men der var det fult. Harila så om det kunne gjøres mulige forandringer, slik at de fikk hus til disse barna.

Vi var også innom Nytt liv senteret for narkomane.

Det ligger i Kotely, noen timers kjøring fra grensen til Estland.

Dette var en nedlagt militærleir, og her har de et større jordbruksområde, der de dyrker poteter og grønsaker. De klarer seg økonomisk, men stiftelsen gir hjelp til varmeanlegget, som fyres med kull.

 

Vi dro over grensa til Estland, og overnattet i Tallin, og der fikk med oss julemarkedet.

Vi dro videre med Siljaline til Stokholm, og derfra hjem.

http://helprussia.no/ – Nyheter

Kontonummer 3080.32.71530

 

Jan Sandvik.