Info om ny bok m.m.


Kjære gode venner!
Ved Guds store nåde har jeg fått forkynne Guds Ord på ulike møter på flere steder. Jeg opplever at det kommer mye folk til møtene og at det er stor åpenenhet for budskapet.
I kveld, 8.12. kl. 19.00 skal jeg tale på et Israel -møte på Alléen Bedehus i Lyngdal. Randesundskameratene skal bli med å synge. På møte i kveld slippes for første gang ut en ny bok som vi håper blir til glede og inspirasjon for mange. Det er to russere, Konstantin Tikhonov og Sergei Orlov som har skrevet boka. Nå er den oversatt til norsk og klar for salg fra i kveld av. De sier at de ønsker og fortelle om hvordan russiske øyne ser og opplever det arbeidet Stiftelsen «Hjelp til Russland» har drevet gjennom mange år i Russland. Boken har fått tittelen: «Mannen som går gjennom stengte dører». Pris på boka er kr. 248,-
Boka kan bestilles hos :
Steinar Harila. Sømslia 31. 4637 Kristiansand. E-mai: sharila@online.no. Tlf: +4792267031

Dette skriver Yuri Makassiouk som er russer og som har oversatt boken:

Boka som Steinar skriver om er om det virkelig enestående hjelpearbeidet som nordmenn driver på med i Russland, fortalt av russiske snekkere som deltok i prosjektene. Måten kulturene møtes på gjør det til en spennende fortelling. Anbefales, hvis du vil forstå Russland bedre.