Hjelp til Israel


Hjelp til Russland gir støtte til barnebyen “Neve Michael” i Israel.

Bli med på våre fellesturer til Israel / Bibelferie i Bibelens land

Turer i 2022:

15. – 29. mars 2022

Tiberias, Jerusalem og Eilat

Brosjyre Bibelferie i Bibelens Land 15. – 29 mars 2022

Påmeldingsskjema Bibelferie i Bibelens Land 15. – 29 mars 2022

6. – 20. oktober 2022

Løvhyttefesten

Vi bor i Netanya

Reiseledere: Alfhild og Steinar Harila

Opplysninger om turene kommer senere

Vi tar selvsagt forbehold om at grensene er åpne og at det er forsvarlig å reise