Bønn om hjelp fra den Lutherske menigheten i Vyborg. 26-10-2016


Kjære bror i Kristus, Steinar!

Gode norske brødre og søstre i Kristus!

Jeg vil takke dere for samarbeidet som nå har vart i over 20 år.  I løpet av disse årene har vi blitt ikke bare gode venner, men også vår felles tro er styrket, vi ble ekte brødre og søstre i Kristus, og vi ble styrket i troen på at vår Frelser Jesus Kristus som døde på vår skyld og sto opp igjen og vi får tro syndenes tilgivelse. Han som åpnet veien for oss til Gud og gav oss evig liv i Kristus! Den store gaven gis oss gratis uten vår hjelp. Det er en grenseløs kjærlighet som ikke krever noe av oss.  Samtidig fyller Kristus våre hjerter med sin egen kjærlighet. Den virker i oss og kommer til syne gjennom det livet vi lever. Det er ubetinget kjærlighet og krever ikke noe.  Dette faktum, denne type ubetinget kjærlighet vi har sett i våre norske brødre og søstre i sin aksjon her i Russland.

I løpet av mange år har dere trofast støttet vår virksomhet på mange måter, og der hvor vi har trengt det aller mest. Vi har fått betydelig støtte til ungdomsarbeidet og diakonitjenesten. Vi er meget takknemlig for at stiftelsen Hjelp til Russland ved Steinar Harila’s ledelse, har finansiert flere renoveringsprosjekter i kirken. Slik har vi fått gjøre kirkebygget mer moderne. I mange år har norske venner hjulpet oss, og gitt oss åndelig oppbyggelse, som vi spesielt har fått gjennom besøkene fra Norge. Nå vet vi at den åndelige mat, Guds ord hjelper oss til å tåle alle de prøvelser og utfordringer som møter oss i livet vårt her i Russland. I all nød og prøvelser så har vi den fred som vi får fra Jesus Kristus. Vi husker på dere på våre samlinger og der minnes vi spesielt hvor viktig det er for oss her å ha Kristus i hjertet. Da kan vi være fornøyde og tilfredse under alle slags utfordringer. Mange av deres prosjekter i Russland kaller også på stor kjærlighet og nåde, som Gud har gitt oss gjennom dere. Barnebyen og gamlehjemmets beboere har opplevd Guds store kjærlighet og omsorg gjennom dere. Dere er i sannhet Guds utsendinger, som er kalt til å bringe gode nyheter fra Kristus i ord og handling. Den treenige Gud må velsigne dere i deres arbeid.

Kjære brødre og søstre! Jeg vil takke dere for den hjelpen, som vi har fått gjennom alle disse år. Vi håper at dette fellesarbeidet, på begge sider, har vært godt både for dere og oss. Enda en gang har jeg lyst til å henvende meg til dere, med et stort bønnebegjær. Som jeg før har sagt har dere hjulpet oss i mange prosjekter, der det har vært stor nød og vi har trengt hjelp.

Vår menighet fungerer slik som dere vet, at alle muligheter som vi har er rettet mot å dele det vi kan med alle. Vi vitner og løfter opp vår store Guds navn og takker for Hans godhet, kjærlighet og nåde, som da kommer fattige mennesker, som er i sosial krise, til hjelp. Menigheten driver også søndagsskole, der vi prøver å nå barna og de unge for å få dem inn i kirken. Vi arbeider også for å hjelpe barn i ulike krisesituasjoner. Vi driver et ungdomsarbeid der vi prøver å gi de unge kurs for livet. Gjennom den diakonale tjenesten prøver vi å gi hjelp til trengende mennesker gjennom de muligheter vi har, på den måten får vi synliggjøre Kristi kjærlighet og kalle mennesker til Kristus. En viktig arbeidsmetode i menigheten er musikkarbeidet. Vi lager jevnlig konserter der vi innbyr mennesker til å høre åndelig og klassisk musikk. Gjennom det ønsker vi å nå folk som kommer på konsert med Guds ord.

Vår kirke har et orgel som vi bruker under gudstjenester, konserter og andre tilstelninger.  Det er lenge siden fikk vi orgelet i gave fra Mikkeli. Dette orgelet er veldig lite og dekker ikke de behov som vi har i dag. Selvfølgelig håper vi på å få et bedre orgel, og i år fikk vi et tilbud på et stort orgel fra Joutsenon Kirke i Finland. Det er veldig nødvendig å få dette orgelet til vår kirke. Gjennom det kan vi tilby vår menighet et bedre musikktilbud. Vi kan lage konserter og innby nye mennesker til Kirken. I tillegg har vi åpnet for orgelskole i kirken, og vi håper at barna og de unge med tiden kan bli gode organister. Derfor, om vi får dette orgelet, kan vi nå nye musikkinteresserte mennesker. Det er også veldig viktig også for menighetens drift. Problemet er slik, at for å demontere orgelet trenger vi store mengder med penger. Vi har henvendt oss til ulike steder i Finland, men de har ikke vært i stand til å hjelpe oss. Så slik jeg skrev i begynnelsen, så er vårt siste håp å vende oss til dere med bønn om hjelp. Kan dere hjelpe vår menighet med å finansiere dette orgel-prosjektet? Totalsummen er 9.240 Euro. Til det hører både demontering, plassering og oppbygging i vår kirke. Jeg forstår godt, at dere har mange gode og viktige prosjekter som er på gang i Russland, og dere trenger mye penger til disse. Men jeg har ikke andre venner som jeg kan henvende meg til og be om hjelp. Vi hadde vært veldig takknemlig til dere om dere har mulighet til å hjelpe med finansiering av prosjektet. Vi håper og venter på svar fra dere.

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere!

Vladimir Dorodnij

Vyborg Evangeliske Lutherske Menighet

Prost