EXODUS – ARBEIDET 26.04.16


EXODUS – ARBEIDET

Vår Exodus – leder sier de har bruk for mere penger for å drive arbeidet med å hente jøder fra Russland til Israel.  De registrerer nå en betydelig økning av jøder som ønsker å emigrere.  Til dette ber de om mere penger fra oss. Er det noen som har hjerte for dette er det nå vi trenger støtte til dette arbeidet som er etter Guds profetiske plan.  Vil du sende penger som går direkte til dette arbeidet? Da kan du bruke konto: 3080.32.71506

For mere informasjon om IBAN eller SWIFT klikk HER

«…men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav deres fedre. 16 Se, jeg sender bud etter mange fiskere*, sier Herren, og de skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere*, og de skal jage dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene. 17 For mine øyne er rettet mot alle deres veier. De er ikke skjult for mitt åsyn, og deres misgjerning er ikke gjemt for mine øyne». Jer 16:15-17