HTR Bussreiser


Vi har egne nye og moderne turbusser som vi bruker på våre hjelpesendingsturer og som blir finansiert gjennom utleie ellers i året. Ta kontakt med Kjell på telefon 90890571 hvis du trenger å leie en turbuss.