Brev fra Lada-senteret 20.04.16


God dag kjære Steinar!

 

Vi har sendt årsrapporten til deg. Den rapporten du fikk fra oss da var du på besøk her, var en foreløpig rapport.

I Russland må alle organisasjoner og stiftelser rapportere om sitt arbeid til skattekontoret og andre myndigheter innen 25 april. Først da kommer alle økonomiske transaksjoner for 2015 på rett plass.

Vi vil takke deg mye Steinar, for alt du gjør for andre mennesker!

Vi har startet med “suppekjøkken” for fattige og hjemløse folk igjen.

 

Barna som går i søndagskolen vår, forbereder en konsert til ditt besøk. Konserten blir 1.juni 2016 i klubben i Sovetski.

Vi venter på deg og gruppen fra Norge med stor glede!

 

Evgeny (mannen som var borgermester før) forbereder russiske barn til et møte med norske ungdommer i august.

 

Må Herren velsigne deg og hele gruppen på turen til og i Russland.

 

 

Med ære og kjærlighet fra

Galina og alle ansatte på Lada-senteret.

 

Hilsen fra Bibelen med Salme 49