Turprogram for høsttur til Israel – Natanya 03.10.16. -15.10.16.


Her kommer programmet til Israel for høsten 2015.  I prisen er det inkludert flyskatt og andre utgifter som har kommet i tillegg på turene tidligere. Det er halv pensjon. Prisene på utfluktene er påført i programmet. Vår nye samarbeids partner i Israel vil bidra med noe som vil berike turen. En av de er doktor i arkeologi. En annen er journalist med spesialist på midtøsten. De er Jesus troende og kommer gjerne med oss på møter for å synge og ha foredrag om aktuelle emner.

Program    Israel – Jerusalem – Natanya 03. – 15. Oktober 2016

Bibelferie i Bibelens Land 03 -15 oktober 2016  Jerusalem – Netanya

Reiseledere: Alfhild og Steinar Harila

Mandag  03. okt:                Reisedag.

Informasjon ved ankomst til Ben Gurion.

Buss til ”Grand Court Hotel” i  Jerusalem.                                  .

 

Tirsdag 04. okt:

kl.10.00   Jerusalem Oljeberget, Getsemane, Davidsbyen, Gamlebyen, Vestmuren, Via

Dolorosa, Den hellige gravs kirke,  Hanegalskirken, og Gordons Golgata. Tur pris 495 kr

Kl 19.30  ”Bli- kjent- samling

 

Onsdag 05. okt:

Kl.08.30   Jerusalem

Yad Vashem – minnesmerke over de falne jøder under Holocaust.

Beit Guvrin, eldgammel by under jorden og den spektakulære klokkehulen.

Eladalen, der David og Goliat kjempet.

(Dette er inkludert i turprisen). Etter dette reiser vi til Netanya.

Tar inn på hotell King Salomon. Her blir vi resten av tiden.

 Kl.19.30 Kveldsamling

 

Torsdag 06. okt:

kl. 09.30  Bønnesamling

Kl 10.00  Bibelundervisning v/Steinar

Kl 11.00  Sangstund, for alle som har lyst å synge i kor

Kl 19.30  Kveldssamling

 

Fredag 07. okt:

kl. 09.30   Bønnesamling

kl.10.00   Bibelundervisning v/Steinar

kl.19.30   Kveldssamling

 

Lørdag 08. okt:

kl. 09,30  Bønnesamling

Kl 10.00  Bibelundervisning v/Steina

Kl 11.00  Sangstund.

Kl 19.30  Kveldssamling

 

Søndag  09. okt:

kl 09.00   Bønnesamling

kl 09.30   Utflukt til Barnebyen Neve Michael, Cesarea, byen som romerne hersket i og hvor evangeliet gikk ut fra. Godt bevart amfiteater.  (inkludert i prisen).

kl 19.30   Bibelundervisning v/ Steinar

 

Mandag 10. okt:

kl.07.30   Utflukt til Galilea, Megiddo, Veien ved kysten var kongenes viktige by. Vi leser               

                                             også om byen i forbindelse med det store slaget på Harmageddon i Åpenbaringsboka. 

                                             Nazaret, Saligprisningens berg, Tagbha, Capernaum og utgravningene v/Magdala, 

                                             Yardenit, dåpsstedet. Tur pris kr. 610,-

kl.09.30  Bønnesamling

kl.19.30  Kveldssamling

 

Tirsdag 11. okt:

kl.09.30   Bønnesamling

kl.10.00   Bibelundervisning v/Steinar

kl.11,00   Besøk Erez Soref Bible College i Natanya  (turen er ikke inkludert)

kl.19,30   Kveldssamling.

 

Onsdag  12. okt:

kl. 08.00  Utflukt til Ayalon Institute syd for Tel Aviv.  Underjordisk ammunisjonsfabrikk,

                                              Frihetskampen, problemer under engelsk styre,  Jaffa – Simon Garverens hus.

                                              Independence Hall i Tel Aviv Tur pris kr. 540,-

kl.19.30    Festsamvær – egen komité

 

Torsdag  13. okt:

kl. 09.30   Bønnesamling

kl.10.00    Bibelundervisning

kl.19.30    Delekveld

                 

Fredag 14. Okt.                     Fridag og hjemreise på kvelden.

kl 16.00    Felleskap med vår turoperatør Kinneret Tours på hotellet. Tale og sang som de står for.

kl 19.30    Middag.  Deretter kjører vi til flyplassen kl. 20.45.

 

   Etter kveldssamlingene tar vi gjerne turer ut på byen for den som ønsker det!

                                              Programmet kan forandres dersom det blir nødvendig.

 

                                              Henvendelser og påmelding:

Steinar Harila +4738045704 el +4792267031 E-post: sharila@online.no

 

Den totale turprisen er kr  16.885 kr,- Inkluderer fly og flyskatt , halvpensjon og tips. Forhåndsbetaling ved påmelding: kr 1.500,-.   Restbeløpet, kr 15.385,- betales ca 2 måneder før turen. Enkeltrom tillegg: Kr 5.640,- Reisen skal betales til Stiftelsen Hjelp til Russland, kontonr. 3000.33.62538 merket Israel-tur.

Ved å delta på våre turer til Israel, støtter du stiftelsens virksomhet.

Inkluderer alle forflytninger i Israel. Besøk til Barnebyen Neve Michael.

Tur til Yad Vashem, Beit Guvrin, Ela Dalen og Cesarea City ruins, samt turer i den sammenheng,

Du må selv sørge for egen reiseforsikring. Utflukter kan kjøpes separat.  Vi må være minst 15 personer for en slik rundtur. Vennligst informer reiseleder eller turoperatør om du/dere ønsker å delta på turen, gjerne samtidig som du/dere melder dere på reisen eller senest en måned før turen starter.

Ved påmelding må hele navnet slik det står i passet oppgis.

Passet må være gyldig i minst 6 mnd. etter at turen er avsluttet.

Ytterligere informasjon: www.kinnerettours.fi

 

03.10.2016 AY660  OSL-HEL 17:10-19:30                                 

03.10.2016 AY797  HEL-TLV 20:05-00:30+1                                                                                                                      

 

15.10.2016 AY798  TLV-HEL 01:20-06:00                                                                                                                                                           

15.10.2016 AY651  HEL-OSL 08:30-08:55

 

Ansvarlig turoperatør Kinneret Tours Finland www.kinnerettours.fi susanna.kangas@kinnerettours.fi +358 68375100