Bønn om hjelp til kjøp av kull – 11.10.21


Sergei Matevosjan på Nytt Liv senteret har sendt en sterk og takknemlig mail som dere kan lese nedenfor.
De mangler penger til oppvarming. Vi ønsker å hjelpe med dette dersom vi får midler til det.
Om du vil hjelpe kan du sende din gave snarest mulig til: Hjelp til Russland, konto 3080.32.71530 eller Vipps.nr. 59695
Kjære Steinar, Stiftelsen “Hjelp til Russland” og alle norske venner!
Takker deg og hele Stiftelsen for deres trofasthet og store innsats for å redde mennesker som var dømt til døden.Vi har stått sammen med dere i flere år, gått sammen hånd i hånd og reddet mennesker fra syndige lenker og vi gjennomfører vår felles oppgave som Herren ga oss å gjøre.
I 26 år av vår felles sak har mer enn 2150 mennesker blitt frigjort fra sin rusavhengighet og har i dag vært rusfrie fra ett til tjueseks år. 543 bryllup har vi hatt med våre gutter og jenter som var ferdige med rehabilitering, mer enn 718 barn ble født i nye familier. I dag på våre senter (landsbyen Kotly og landsbyen Preobrazhenka, Kingisep distrikt, Leningradskaja fylke) bor 180 voksne og 30 barn i ulik alder.
Kjære venner! Vi vil dele litt med dere våre nyheter og miraklene som Herren gjør gjennom alle som deltar i denne fantastiske rehabiliteringstjeneste på “Nytt Liv senteret”. Vi har gjennomført en rekke reparasjoner og forbedret boligforhold for våre gutter og jenter. Vi har også fullstendig renovert våre bade anlegg på begge to steder der våre rehabilitanter kan få bearbeide sin fysiske og psysiske tilstand.Vi har renovert våre biler og maskiner slik at de nå er i god stand. Herren er stor, vi har også lært opp noen gutter som nå har fått førerkort og nå tjener de med dette for Vår Herre Jesus Kristus. Mange opplevelser som skjer med oss i dag som vi er svært takknemlige for til Gud og mennesker.
Hjertelig takk, kjære norske venner, for all omsorg, all støtte og bønner! Vi venter og gleder oss alle veldig til åpning av grensene, og vi igjen kan møtes og tjene Herren sammen med våre gjerninger, vår tro og kjærlighet. Vi fortsetter med å utvikle vårt senter og vår tjeneste der mennesker blir frelst. Alt gjøres med våre egne krefter og med Guds hjelp. Men når det gjelder oppvarming så mangler vi ressurser og økonomiske midler sterkt. I vår region er vintrene kalde og lange. Våre gutter hugger ved i skogen gjennom hele året, men disse ressursene er ikke nok til å varme opp våre store bygninger, og vi kan ikke klare oss uten dere og deres oppriktige hjelp!
Vi appellerer til dere og ber dere vurdere vår bønn om å støtte oss med denne saken fordi vi trenger virkelig støtte fra våre nære medarbeidere på Guds felt.
For at våre gutter, jenter, barn og mødre skal overleve den kommende vinteren trenger vårt senter omtrent 400 tonn kull til begge to avdelinger levert med leiebiler. Oppvarming i våre hus og alle lokaler krever et beløp på 24 000 euro til kjøp og levering av kull.
“Berg dem som føres til døden,
hold igjen dem som vakler mot retterstedet!”
Salomos ordspråk 24:11
Deres bidrag til vår felles sak er svært viktig for oss. Må Herren velsigne alle som bryr seg. Hele teamet vårt ber for deg Steinar, Stiftelsen “Hjelp til Russland” og deres misjon! Med takknemlige og kjærlige ord legger vi dere foran Herren i våre bønner.
Med respekt og broderlig kjærlighet,
direktøren av rehabiliterings senter «Nytt Liv»,
Sergei Matevosjan, alle arbeidere og rehabilitanter
.