Inntakssenter for hjemløse barn (010921)


Kjære gode venner!

Nå er vi i gang med renovering av de bygningene i Taitsa i Russland som de gamle ikke kunne bo i lenger, og vi bygde et helt nytt eldresenter der de gamle nå bor. Dette skal nå brukes til Inntakssenter for hjemløse barn. Barna kan ikke lenger plukkes opp på gata og inn på en institusjon eller adopsjon. Barna må først inn på Inntakssenteret som vi nå gjør i stand til dette bruket.

Vil noen være med å finansiere dette så kan dere sende gaven på Vipps nr. 59695 eller giro nr. 3080.32.71530

Takk for at dere ber og vil støtte dette!

Mvh

Steinar